ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

 

Η AirClima Παναγιωτόπουλος σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εργοστάσια κατασκευής ανεμιστήρων της Ευρώπης, παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα για την αγορά των Βαλκανίων, καλύπτοντας οποιαδήποτε απαίτηση για οικιακό ή επαγγελματικό εξαερισμό, ειδικές εγκαταστάσεις υψηλών θερμοκρασιών, χοάνες, ενεργειακά τζάκια, wc, πέλλετ (pellet), κλπ.

 

ΟΡΟΦΗΣ

 

     

     

Αξονιοί Ανεμιστήρες Οροφής HTE

Αξονικοί Ανεμιστήρες Οροφής HMTE

Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες Οροφής CTNV & CTNH

 
 
 

 
     

     

Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες Οροφής DH & DV

Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες Οροφής HTR/HTRE

Ανεμιστήρες Οροφής CA ROOF

 
 
 
 

   

   

Ανεμιστήρας Τζακιού Οροφής TIRACAMINO

Ανεμιστήρες Τζακιού
Οροφής ΑΙR

 
 
 
 

 
   

 
   

Πλαστικοί Ανεμιστήρες
Οροφής

 

 

 

 

 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ

 

   

 

     

Ανεμιστήρας για
Ενεργειακό Τζάκι
KAMIN

 

Ανεμιστήρας Ευέλικτης
Δυνατότητας Τοποθέτησης
GIGABOX

 

   

     

 

     

Πλαστικοί ΙΝ LINE
Κυκλικής Διατομής
EG

Πλαστικοί ΙΝ LINE
Κυκλικής Διατομής
SEG, R & RS, LINEO

Μεταλλικοί IN LINE Κυκλικής Διατομής
BT & SB

   

     

     

ΙΝ LINE Ορθογωνικής Διατομής TRE & EKAE

Φυγοκεντρικοί Απ΄Ευθείας Κίνησης BD

Διπλοί Απ'Ευθείας Κίνησης BDR

   

     

     

Διπλής Αναρόφησης Κίνηση Μέσω Τροχαλιών και Ιμάντων BV, AT, ADH, RDH & AIRBOX

Μονής Αναρόφησης Κίνηση Μέσω Τροχαλιών & Ιμάντων RSH & FRSH

Μονής Αναρόφησης Απ΄Ευθείας Κίνησης
AIRM

   

     

     

Φυγοκεντρικοί Ανεμ/ρες
Μέσης Πίεσης MB P/R

Φυγοκεντρικοί Ανεμ/ρες
Μέσης Πίεσης MB

Φυγοκεντρικοί Ανεμ/ρες Μέσης Πίεσης MA

   

     

     

Πλαστικοί Φυγ. Ανεμ/ρες
Μονής Αναρόφησης Απ΄Ευθείας Κίνησης P

Φυγοκεντρικοί Ανεμ/ρες Υψηλής Πίεσης ΑΑ

Φυγοκεντρικοί Ανεμ/ρες Μέσης Πίεσης MBRL

    

 

 

ΑΞΟΝΙΚΟΙ

 

     

     

Ανεμιστήρες Λουτρού
A4,A5 & A6

Ανεμιστήρες Λουτρού
PLUS

Ανεμιστήρας Λουτρού
Χ-ΜART

   

     

     

Ανεμιστήρες Λουτρού
με φωτοκύτταρο
PIR

Ανεμιστήρες Λουτρού
υψηλής πίεσης 
AMF

Αξονικοί Ανεμιστήρες 
Τοίχου
A9 & A12

   

     

     

Αξονικοί Ανεμιστήρες Τοίχου HJE PA

Αξονικοί Ανεμιστήρες Τοίχου HJB PA

Αξονικοί Ανεμιστήρες Τοίχου HJB

   

     

     

Φορητοί Αξονικοί Ανεμιστήρες HI

Αξονικοί Ανεμιστήρες
ΙΝ LINE HM & HMA

Αξονικοί Ανεμιστήρες 
IN LINE BOX HB

   

   

   

Αξονικοί Ανεμιστήρες 
IN LINE HH

Αξονικοί Ανεμιστήρες 
IN LINE HHP

   

   

Αξονικοί Ανεμιστήρες 
PUNTO FILO

Αξονικοί Ανεμιστήρες 
VORT QUADRO

   

 
   

Αξονικοί Ανεμιστήρες 
VARIO

 

    

 

 

ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

 

     

     

Fan Section
BVF

Αξονικός Ανεμιστήρας 
HMF

Ανεμιστήρες Οροφής 
SP/TN

 
 
 

     

     

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας
MBRC/FA

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας
MBC/FA

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας MBRF