ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

 

 

 AirClima Παναγιωτόπουλος έχει μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων  συστημάτων  απαγωγής καυσαερίων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα με εφαρμογές όπως: συνεργεία αυτοκινήτων, εργαστήρια συγκόλλησης μετάλλων, βιοτεχνίες, βιομηχανίες (όπου απαιτείται η απαγωγή διαφόρων ρυπογόνων αερίων) κ.α. 

Αναλαμβάνει την μελέτη, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, την κατασκευή του δικτύου  και  την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία.

Το μεγάλο εύρος των προϊόντων, η εξειδίκευση και η εμπειρία μας στον τομέα της απαγωγής καυσαερίων μας δίνει την δυνατότητα επιλογής της  βέλτιστης οικονομικά και τεχνικά εγκατάστασης .Η ποιότητα των προϊόντων εξασφαλίζει την πολυετή λειτουργία  χωρίς προβλήματα