ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

 

ΣΤΟΜΙΑ

 

ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ
 
       
         
ΟΡ/Κ1÷4 
Με ρυθμιζόμενα πτερύγια.
  ΟΡ/Α1÷4 
Με σταθερά πτερύγια.
  ΑΣ 
Με μια σειρά πτερύγια.
         

 

 

 

 

 

         

KD-15

 

 KD-12

 

AR 900 

 
 
ΣΤΟΜΙΑ TOIXOY & ΟΡΟΦΗΣ
 
 
   
     
ΔΣ 
Με 2 σειρές πτερύγια
  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
 
 
ΣΤΟΜΙΑ ΣΛΟΤ
 
 
         
         
S1   S2   LD-13 & LD-14
         
       
         
LD 15        
 
 
ΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ
 
 
       
         
SK-1   SK-2   SKD-13
 
 
ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ
 
 
       
         
DCI-1 
Με σταθερούς
ομόκεντρους κώνους
για μικρά ύψη
 

DCI-2

  DCI-5 
Με ρυθμιζόμενους 
ομόκεντρους κώνους 
για μεγαλύτερα ύψη
         

       
         

 DV1 & DV2

       
 
 
ΣΤΟΜΙΑ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ
 
 
         
         
SD-8   SD-9   OD-4
 
 
ΣΤΟΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 
 

 

 

 

 

         

AR 100

 

AR 200

 

AR 300

         

 

 

 

         

AR 400

 

AR 500

 

AR 600

         

 

 

 

   
         

AR 700

 

AR 800

   
 
 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΜΙΑ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΨΗ
 
 
 

 

 

         

OD-11 & OD-11V

 

 OD-22

  SD-5
 
 
ΣΤΟΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ JET
 
 
       
         
VS-1   VS-4   VS-5
 
 
ΣΤΟΜΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
 
 
       
         
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ   AR-8 & AR-9   LD 16
 
 
ΣΤΟΜΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΑ
 
 

 

 

 

 

         

DB-E-DN 200

 

DB-D-DN 200

 

BA-V-DN 150

         

       
         

Q-B-DN 200

       
 
 
ΣΤΟΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ
 
 
         
         
ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΝΩΠΟΥ
ΣΑ
  ΚΥΚΛΙΚΟ
OZR-1
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΡ
 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΜΙΑ
 
 
 
     
ΘΥΡΩΝ   Μ-400
 
 
ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ KRANTZ
 
 
 
     
Seat Displacement Outlet Q-ST   Micro Climate
 
 
ΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 
 

 

 

 

 

         

D 100

 

D 200

 

D 300

         

 

 

 

 

         

D 400

 

D 500

 

D 600

 

 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 

   

Τύπου Κουρτίνας

Μονόφυλλα

 
ΚΑΠΝΟΥ
 

   

Τύπου Κουρτίνας

Μονόφυλλα

 
ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ
 

 
   

Πολύφυλλα Διαφράγματα