ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΝΕΡΟΥ

 

Τα ΑΞΟΝΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ καλύπτουν ισχύς έως 200.000 Kcal/h (230 KW), στους standard τύπους, και μεγαλύτερες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Αποτελούν την πλέον αποδοτική λύση στην ταχεία θέρμανση μεγάλων χώρων, αφού ένα μόνο αερόθερμο μπορεί να καλύψει (ανάλογα με τον τύπο και τις συνθήκες ), επιφάνειες 50-1250 μ2, χωρίς την ανάγκη αεραγωγών, αφού εκτοξεύει τον θερμό αέρα σε μεγάλη απόσταση 

Κατασκευασμένα από χαλυβδόφυλλο προστατευμένα με εποξική ηλεκτροστατική βαφή.

Θερμαντικό στοιχείο νερού αρίστης κατασκευής, υψηλής θερμικής απόδοσης τύπου χαλκού - αλουμινίου.

Κατάλληλα για θέρμανση σε επαγγελματικούς χώρους - αποθήκες - βιομηχανίες - εργοστάσια κλπ.

Κατόπιν απαιτήσεως κατασκευάζονται και ως 80.000 θερμίδες με 1 - 2 ή 3 ανεμιστήρες.