ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

ΑΞΟΝΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

 

- Κατάλληλα για θέρμανση και περιορισμό υγρασίας σε επαγγελματικούς

  και βιομηχανικούς χώρους

- Θερμικό προστασίας

- Ποικιλία παροχής αέρα και αποδόσεων

 

 

                                  

 

 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

 

- Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες διπλής αναρρόφησης σε κιβώτιο F/S

  με κιβώτιο αντιστάσεων στο στόμιο εξόδου για άμεση σύνδεση με

  δίκτυο αεραγωγών

- Θερμικό προστασίας

- Ποικιλία παροχής αέρα και αποδόσεων