ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

 

Οι αερολέβητες τύπου αερίου-υγραερίου χρησιμοποιούνται για θέρμανση κλειστών χώρων όπως θερμοκήπια, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς χώρους, συνεργεία, μηχανουργεία, φυτώρια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, γκαράζ  κ.τ.λ. Η επιλογή του αερολέβητα γίνεται αναλόγως τις διαστάσεις και τις ανάγκες του χώρου.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των αερολεβητών αυτών είναι :

1. Καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο σε σχέση με τις κεντρικές θερμάνσεις

2. Ο αέρας που στέλνουν είναι πάντα καθαρός. Τα δε καυσαέρια πιέζονται προς την καπνοδόχο και αποκλείεται έτσι η έξοδος τους προς τον θερμαινόμενο χώρο.

3. Το κόστος εγκατάστασής τους είναι 40% μικρότερο από τη θέρμανση με πετρέλαιο.

4. Το κόστος λειτουργίας τους είναι και αυτό τουλάχιστον 20% λιγότερο από το κόστος λειτουργίας μιας κλασικής κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου, και αυτό γιατί:

  • Ο φλογοθάλαμος του αερολέβητα είναι έτσι μελετημένος και κατασκευασμένος ώστε να εκμεταλλεύεται και τη παραμικρή σταγόνα καυσίμου μετατρέποντάς την σε θερμότητα.. Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 430.
  • Ο εναλλάκτης  καυσαερίων – θερμού αέρα έχει τέτοια μορφή ώστε να εκμεταλλεύεται τη θερμότητα των καυσαερίων στο μέγιστο, χωρίς να προσθέτει αντιστάσεις στον αέρα.
  • Όταν θέλουμε να θερμάνουμε ένα χώρο δεν ξεκινάμε το μηχάνημα 2 ώρες νωρίτερα ( όπως συμβαίνει με τη κεντρική θέρμανση), αλλά πριν λίγα λεπτά. Με την έντονη κυκλοφορία του αέρα γίνεται αμέσως αισθητή η θερμότητα

5.  Η έξοδος του αέρα μπορεί να γίνει είτε μέσω πλέγματος (γρίλια) είτε αγωγού κυκλικού ή  ορθογώνιου. Υπάρχει δυνατότητα διαφόρων κατασκευών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Η ηλεκτρική σύνδεση του αερολέβητα είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει απλά από έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι αερολέβητες φέρνουν στο μπροστινό τους μέρος ηλεκτρικό πίνακα με ενδεικτικές λυχνίες. Επίσης, στον αερολέβητα είναι τοποθετημένος διπλός αεροστάτης, για τη ρύθμιση των θερμοκρασιών του καυστήρα και του ανεμιστήρα

Οι αερολέβhτες κατασκευάζονται σε δύο τύπους:

1. οριζόντιος αερολέβητας με αξονικό ανεμιστήρα

2.  κάθετος αερολέβητας με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα

*Για την ορθή επιλογή του αερολέβητα, επικοινωνήστε με το έμπειρο προσωπικό μας.