Μονωμένοι Αεραγωγοί Ορθογωνικής Διατομής

 

Ορθογωνικού σχήματος που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση σε
στενούς χώρους.

■ Κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα,

με οποιοδήποτε εξάρτημα αλλαγής κατεύθυνσης ή ροής του αέρα απαιτηθεί.

■ Κατάλληλοι για συστήματα αερισμού - εξαερισμού

■ Πάχος επεξεργασίας γαλβανισμένου ή ανοξείδωτου χάλυβα από 0,5 χιλιοστά εώς 1,25 χιλιοστά.

■ Διατίθενται με μόνωση φελλοπολτού, υαλοβάμβακα με αλουμίνιο,

τύπου φρελεν, διπλού τοιχώματος, πετροβάμβακα και στεγανές εξωτερικών χώρων.