Αεραγωγοί στρογγυλής διατομής

 

 

■ Κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα,

με οποιοδήποτε εξάρτημα αλλαγής κατεύθυνσης ή ροής του αέρα απαιτηθεί.

■ Κατάλληλοι για συστήματα αερισμού - εξαερισμού - απαγωγής καυσαερίων.

■ Πάχος επεξεργασίας γαλβανισμένου ή ανοξείδωτου χάλυβα από 0,5 χιλιοστά εώς 1,25 χιλιοστά.

 ■ Διατίθενται με μόνωση φελλοπολτού, υαλοβάμβακα με αλουμίνιο,

τύπου φρελεν, διπλού τοιχώματος, πετροβάμβακα και στεγανές εξωτερικών χώρων.

 

ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (Ελικοειδούς Ραφής) ΤΥΠΟΥ: SPIRO

 Κατασκευασμένοι σε οποιαδήποτε διάμετρο ζητηθεί  

 
 
             
     
   
   
 
 
             
 
   
   
   
 
Ταφ Παντελόνια Σίγμα
 
 
                 
     
   
     

 

 
Σαμαράκια από Τετράγωνο σε Στρογγυλό
 
             

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Μούφες Φλάτζες Στηρίγματα