ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΕΡΟΣ - ΑΕΡΟΣ

 

Οι εναλλάκτες θερμότητας αέρα - αέρα χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού για την ανάκτηση μέρους της απορριπτόμενης ενέργειας, επιτυγχάνοντας έτσι μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάσει έως και 75%.

Οι εναλλάκτες διατίθενται σε δύο τύπους:

-Πλακοειδείς και

-Περιστροφικούς

Στους πλακοειδείς εναλλάκτες, η μονάδα αποτελείται από δύο εξαεριστήρες διπλής αναρρόφησης 1 ή 3 ταχυτήτων (προσαγωγής και απαγωγής) φίλτρα αέρος για κάθε εξαεριστήρα και τον εναλλάκτη αέρος σε πλάκες αλουμινίου.

Στους περιστροφικούς εναλλάκτες οι φτερωτές έχουν οπισθοκλινή πτερύγια.

Οι ανεμιστήρες έχουν επιλεχθεί ώστε να παρέχουν τη βέλτιση λειτουργία από άποψη παροχής, στάθμης θορύβου και αποδοτικότητας.

Οι ανεμιστήρες τοποθετούνται σε ένα σύστημα από ράγες, όπου ολισθαίνουν για να διευκολύνουν τον έλεγχο και την μετακίνηση για επισκευή.

Ηχομονομένοι με ricofon ή με μόνωση τοιχωμάτων της μονάδας πάχους 25 mm σε μορφή σάντουιτς.

Προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν ηλεκτρικές αντιστάσεις αέρος, ψυκτικά ή θερμαντικά στοιχεία, αισθητήριο ποιότητος αέρα, αντιπυρικά φίλτρα, θερμοστάτης χώρου ή αεραγωγού κλπ.

Όλα τα ηλεκτρικά μέρη είναι τοποθετημένα σε ακροκιβώτια στεγανά, προστασίας ΙΡ:55.

Οι εναλλάκτες λειτουργούν στα 230V με παροχή από800-5.000 m3/h, ενώ επιλέγοντας τριφασικό κινητήρα οποιαδήποτε παροχή και στατική πίεση είναι δυνατή.