ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

 

 
 

Κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304

Χαρακτηριστικά :
Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 250oC.

Εφαρμογές :
Οικιακά κεντρικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα, θερμό αέρα και καλοριφέρ (πετρελαίου και αερίου), εξαερισμός και κλιματισμός. 
 
 
 

Κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304.

Χαρακτηριστικά :
Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 250oC.

Εφαρμογές :
Οικιακά κεντρικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα, θερμό αέρα και καλοριφέρ (πετρελαίου και αερίου), εξαερισμός και κλιματισμός.

 

 
 
 
  Κατασκευή από λαμαρίνα γαλβανιζέ

Χαρακτηριστικά :
Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας 100οC

Εφαρμογές :
Εξαερισμός και κλιματισμός

 
 
 
  Κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 ή επιχαλκωμένο AISI 304.


Χαρακτηριστικά :Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 80oC.

Εφαρμογές :
Οικιακά κεντρικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα, θερμό αέρα και καλοριφέρ (πετρελαίου και αερίου), εξαερισμός και κλιματισμός.