ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

 

   
 

Κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304  με μόνωση υψηλής πυκνότητας.

Χαρακτηριστικά:
Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 350oC.

Εφαρμογές:
Οικιακά κεντρικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα, με θερμό αέρα και
καλοριφέρ (πετρελαίου και αερίου), εξαερισμός και κλιματισμός.

 

 
 
 
 
 

Κατασκευή εσωτερικού αγωγού από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 και του εξωτερικού αγωγού από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304  με πάχος μόνωσης 25mm.

Χαρακτηριστικά:
Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 4000oC. Συνίσταται για υγρά και στερεά καύσιμα.

Εφαρμογές:
Οικιακά κεντρικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα, με θερμό αέρα και καλοριφέρ πετρελαίου και αερίου, εξαερισμός και κλιματισμός.

Τελική επεξεργασία:
Εσωτερικός αγωγός από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 444 ή πυρίμαχη ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 310..

 
 
 

Κατασκευή εσωτερικού αγωγού 
από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 
και εξωτερικού αγωγού από 
aluminized λαμαρίνα με πάχος μόνωσης 25mm.

Χαρακτηριστικά: 
Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 400oC.

Εφαρμογές: 
συστήνεται όμως για εσωτερικές εγκαταστάσεις. 

 
 
 
 

Κατασκευή από aluminised λαμαρίνα AISI 316 
και του εξωτερικού αγωγού από χαλκό 
με μόνωση πάχους 25 mm

Χαρακτηριστικά:
Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι και 400oC.

Εφαρμογές:
Οικιακά κεντρικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα, με θερμό αέρα και καλοριφέρ πετρελαίου και αερίου, εξαερισμός και κλιματισμός.

 

 
 
 

Κατασκευή εσωτερικού αγωγού 
από aluminised λαμαρίνα 
με μόνωση υψηλής πυκνότητας πάχους 25mm. 

Χαρακτηριστικά:
Συνεχής θερμοκρασία 
λειτουργίας μέχρι και 250oC.

Εφαρμογές: 
Εξαερισμός και κλιματισμός.