ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

 

             
             
Ευθύγραμμα τμήματα 
500 & 1000mm
  Ρυθμιζόμενα τμήματα
250÷450 & 500÷950mm
  Θυρίδα με οπή λήψης καυσαερίων   Θερμόμετρο
με θυρίδα επίσκεψης
             
             
             
             
             
Ταφ 900   Ημιταφ 1350   Καμπύλη 450   Καμπύλη 900
             
             
             
             
             
Στήριγμα τοίχου   Τριγωνικό στήριγμα   Στήριγμα με
συρματόσχοινο
  Στήριγμα επιπέδου
             
             
             
             
             
Έλασμα πυρκαιάς   Δακτυλίδι ένωσης   Στήριγμα οροφής   Αποστάτης
             
             
             
             
             
Καπέλο 1   Καπέλο 2   Καπέλο 3   Καπέλο 4
             
             
             
             
             
Αντιανεμικό Καπέλο   Κωνική απόληξη   Κεκλιμένη βάση 5÷ 450   Κολάρο θυέλης
             
             
             
             
             
Συστολή & Διαστολή   Προσαρμογή από 
μονό σε διπλό
  Προσαρμογή από
διπλό σε μονό
  Προσαρμογή λέβητα
             
             
             
 
           
             
Τάπα τάφ
με ή χωρίς σιφώνι
   Προσαρμογή 
Αρσενικό - Αρσενικό
   Προσαρμογή 
Θηλυκό - Θηλυκό