ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

 

             
             
Ευθύγραμμα τμήματα
100, 250, 500
& 1000mm.
  Ρυθμιζόμενα τμήματα
250÷450 & 500÷950mm
  Θυρίδα με οπή λήψης καυσαερίων   Θερμόμετρο
με θυρίδα επίσκεψης
             
             
             
             
             
Ταφ 900   Ημιταφ 1350   Τάμπερ   Ηχοπαγίδα
             
             
             
             
             
Καμπύλη 150   Καμπύλη 300   Καμπύλη 450   Καμπύλη 900
             
             
             
             
             
Στήριγμα τοίχου   Τριγωνικό στήριγμα   Στήριγμα με συρματόσχοινο   Στήριγμα επιπέδου
             
             
             
             
             
Βάση δαπέδου με σιφώνι αποχέτευσης   Βάση δαπέδου   Στήριγμα οροφής   Αποστάτης
             
             
             
             
             
Καπέλο 1   Καπέλο 2   Καπέλο 3   Καπέλο 4
             
             
             
             
             
Αντιανεμικό Καπέλο   Κωνική απόληξη   Κεκλιμένη βάση 50 ÷ 450   Κολάρο θυέλης
             
             
             
             
             
Συστολή & Διαστολή   Προσαρμογή από μονό σε διπλό   Προσαρμογή από διπλό σε μονό   Προσαρμογή λέβητα
             
             
             
         
             
Έλασμα πυρκαιάς   Τάπα τάφ με ή χωρίς σιφώνι   Δακτυλίδι ένωσης